prg.493.8a4b26300aa44bc7a5180c46b5cfb748.webp
t/m 2 June 2024
Hoofdstuk een, tentoonstelling

Usufructuaries of earth

Usufructuaries of earth is de eerste omvangrijke tentoonstelling van Marwa Arsanios’ werk in Nederland.


Usufructuaries of earth is de eerste omvangrijke tentoonstelling van Marwa Arsanios’ werk in Nederland. De tentoonstelling belicht de coöperatieve aanpak van de kunstenaar die erop is gericht ecologische, feministische en dekoloniale kennisvormen en werkwijzen bijeen te brengen die ideologieën van vruchtgebruik aandragen waarmee eigendomsverhoudingen losgemaakt worden uit het idioom van individueel bezit, zodat vormen van gezamenlijk gebruik, door mensen en meer-dan-mensen, mogelijk worden. Onderdeel van de tentoonstelling is een verzameling vroegere werken onder de titel Falling is not collapsing, falling is extending (2016) en er zijn vier films uit de serie Who Is Afraid of Ideology? te zien, waaraan de kunstenaar in 2017 is begonnen in Iraaks Koerdistan. Daarnaast zijn er werken in verschillende media – kleed, prints, tekeningen, archiefmateriaal en modellen van stortplaatsen – die een dialoog aangaan met de filminstallaties, en belichten hoe Arsanios voortdurend vragen stelt bij bezit en vervolgens laat zien op welke manier eigendomsregimes ondermijnd kunnen worden door gezamenlijke gebruiksvormen. Ideologie wordt hier niet uit de weg gegaan, maar door de kunstenaar onderzocht als een vorm van politieke bewustwording die alternatieve vormen van omgaan met de aarde genereert waarmee op microniveau weerstand kan worden geboden aan transactionele relaties in het dagelijks leven. Deze alternatieve vormen maken een ontsnapping mogelijk aan de hegemonistische ideologie van eigendomsrecht.


Long-Term ProjectPropositions for Non-Fascist Living
with: Marwa Arsanios, Brenna Bhandar, Veronica Gago, Lucí Cavallero, MADEYOULOOK, Yvonne Phyllis, Grupo Semillas, Denise Ferreira da Silva, Massimiliano Mollona, Lama El Khatib, Joud Al-Tamimi, Philippa Driest, Grace Lostia, Shela Sheikh, Philip Rizk, Wietske Maas, Maria Hlavajova, Samanta Arango Orozco, Aya Bseiso, Luigi Coppola, Sakiya, Jinwar, Asia Bazdyrieva, Ruth Wilson Gilmore, Ola Hassanain, Arella Collazos, Clara Balaguer, Dina Mohamed
Usufructuaries of earthHoofdstuk drie, conventieHoofdstuk twee, leesgroepen en online publicatie Hoofdstuk een, tentoonstelling