Fellowship en Leren


BAK onderzoekt sinds jaar en dag de manieren waarop kunst een actieve rol speelt en kan spelen in de hedendaagse maatschappij. In het gebied waar de werkvelden van kunst, kennisproductie en maatschappelijke actie met elkaar overlappen, bevindt zich de praktijk van BAK. We werken daarbij met drie werkvormen; het voorstellingsvermogen van de kunst; het denkvermogen van de kennisproductie; en het handelingsvermogen van maatschappelijke actie. Dus: denken, voorstellen en handelen! Dit met als doel een rechtvaardige toekomst in beeld en in de praktijk te brengen.

Samen met en voor verschillende groepen; kunstenaars, schrijvers, curatoren, activisten én jongeren organiseren we, naast het bak Young Fellow programma, verschillende andere programma’s zoals: rondleidingen, workshops en presentaties. Soms hebben we een speciaal programma bij een tentoonstelling of gaan we langere samenwerkingen aan met scholen, we werken op de scholen zelf en in BAK’s eigen tentoonstellingsruimte.

BAK heeft per kalenderjaar circa drie tot vier tentoonstellingen die te bezoeken zijn. Daarnaast werkt BAK aan verschillende nationale en internationale projecten. Leerlingen kunnen deze projecten en tentoonstellingen komen bezoeken, in combinatie met een rondleiding of workshop.

Het educatieaanbod richt zich inhoudelijk op bijvoorbeeld; het verbeelden van alternatieve economische modellen of politieke structuren, of; het nadenken over milieukwesties, migratie, wonen, zorg, arbeid of technologie. BAK wil jongeren deelgenoot maken van dit denkproces, hen aansporen om hen vervolgens in staat te stellen tot maatschappelijke actie.

“For somebody to be a citizen, to take part in the shaping of a city, there has to be a sense of belonging.” Jeanne van Heeswijk