Fellowship en Leren


Het postacademische Fellowship-programma van BAK bestaat sinds 2017. In het programma staat het onderzoek naar, en de herformulering van, het hedendaagse door middel van theoretisch geïnformeerde en politiek-gedreven kunstproductie en -onderzoek centraal.