nvg.6.nvg6tpj_bak_towatchthewar_exhibition_web_05.webp

Over BAK


KVK

Statutaire naam: Stichting BAK, basis voor actuele kunst
KVK-nummer: 41183440
BTW-nummer: NL800455484B01
BAK, basis voor actuele kunst is een toonaangevend internationaal platform voor theoretisch-geïnformeerde, politiek-gedreven kunst en experimenteel onderzoek. Gevestigd in Utrecht, stelt BAK de dringende sociale, ideologische en milieu-gerelateerde vraagstukken van vandaag de dag aan de orde. Dat doen we door publieke programmering en het maken van tentoonstellingen te combineren met onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Door te werken met bij kunst, activisme en academische wetenschap betrokken gemeenschappen, en door het samenbrengen van kunstenaars, theoretici en andere leden van de precaire klassen, cultiveert BAK kunst als publiek domein en een plek voor esthetisch politieke experimenten.


BAK’s huidige langlopende programma Propositions for Non-Fascist Living (2017–huidig) is ontstaan als reactie op de dramatische terugkeer en normalisering van zowel historische als hedendaagse vormen van fascisme. Het bepleit kunst als het verbeelden en uiten van manieren om ‘anders samen te zijn’. BAK heeft naast de publieke programma’s een Fellowship-programma en een scala aan publicaties.

Sinds de oprichting, in 2000, heeft BAK zich systematisch toegelegd op het ontwikkelen en testen van institutionele modellen om zo de dynamisch ontwikkelende velden omtrent discursieve en politiek toegewijde kunst en hun processen een thuis te bieden en verder vorm te geven. Dit belangrijke element binnen BAK’s praktijk, wat we instituting otherwise noemen, laat de thematiek rondom publieke programmering samenvallen met de praktijk van BAK’s organisatie – zoals het samenstellen van activiteiten (voorbij [louter] tentoonstellingen), het verdelen van de middelen van de instelling (van kennis, tijd, ruimte, mensen, financiën, etc.) en het vaststellen van BAK’s ‘sociale ondernemingsplan’.

In september 2017, na zeventien jaar gevestigd te zijn op de Lange Nieuwstraat 4, is BAK verhuisd naar een nieuw pand aan de Pauwstraat 13a, Utrecht. Terwijl we het gebouw een nieuwe invulling geven als multifunctionele plek voor het hedendaagse, vinden BAK’s projecten tijdelijk plaats tussen de renovatiefases: de geleidelijke transformatie van het voormalig RASA Wereldculturencentrum kan zo samen met het publiek ervaren worden. In samenwerking met architectenbureau Goldsmith is de locatie op andere wijze verbeeld en ingericht in relatie tot noties als openheid, gastvrijheid, flexibiliteit, mobiliteit, bescheidenheid en duurzaamheid. De locatie zal een thuis bieden aan de hybride, veelgelaagde institutionele praktijken van BAK – waaronder tentoonstellingen, performances, filmvertoningen, conferenties, workshops en educatieve activiteiten – en zal een basis vormen voor collectieve verkenningen van de kunstinstelling als een plaats van samenkomst; van een anders samenzijn.
nvg.6.tpj_bak_ups_exhibition_web_045.webp
nvg.6.tpj_bak_basicactivistkitchen_web_110.webp

nvg.6.2024_bak_code_of_conduct.pdf